Odlučovače ropných látek

 • odloučení ropných látek - úhlovodíků C10-C40 (NEL) z deštových vod
 • samonosné odlučovače = RYCHLÁ a snadná instalace
 • koalescenční filtr (nemění se, pouze se propláchne vodou)
 • dočišťovací jednotka (PCU) srovnatelná se sorbčním filtrem
 • garance účinku přečištění až 0,1 mg/l C10-C40 na výstupu
 • výrobní materiály: polyethylen (HDPE), ocel, polyester
 • odlučovače ropných látek není nutno obetonovat!
 • vhodné pro uložení i v pojezdových komunikacích
 • různé velikosti kalové jímky
 • vyrábíme odlučovače plnoprůtokové i s obtokem
 • možnost modelu s automatickým uzavíráním obtoku HYDRORAC

 

Odlučovače tuků a škrobů

 • určeno pro přečištění vody od tuků z kuchyní (hotely, restaurace, jídelny)
 • odlučovače - lapoly vyrábíme polyethylenu (HDPE)
 • všechny odlučovače tuků a škrobů jsou samonosné
 • vhodné pro uložení i v pojezdových komunikacích
 • Přečerpávací stanice
 • na čerpání splaškové i dešťové vody
 • přečerpávací stanice určené pro rodinné domy i průmysl
 • volitený počet čerpadel
 • různé způsoby ovládání automatiky spouštění čerpadel
 • kompaktní čerpací stanice
 • volitelná čerpadla (čerpadla dle požadavků zákazníka)
 • všechny přečerpávací stanice jsou samonosné
 • vhodné pro uložení i v pojezdových komunikacích

 

Regulátory průtoku vody

 • regulace vypouštění vody z retenčních nádrží
 • vortexové regulátory
 • plovákové regulátory
 • stavidla
 • zpětné (žabí) klapky

 

Lamelární odkalovače

 • použití: rychlostní silnice a dálnice
 • přečitění odpadní vody např. v lomech
 • všechny odkalovače jsou samonosné