O firmě

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám představit společnost TECHNEAU ČR, s.r.o., která dceřinnou společností francouzské TECHNEAU S.A., tato je ve Francii považována za lídra v oblasti dodavatelů vodohospodářských technologií. Významně se uplatňuje v ochraně životního prostředí, vývoji odvodňovacích systémů a stavebnictví. Na francouzském trhu působí velmi úspěšně již více, než 20 let. Produkty jsou chráněny evropskou ochrannou známkou.

 

TECHNEAU ČR, s.r.o., se v ČR se etablovala již v roce 1998, přičemž si vybudovala rozsáhlou síť spřízněných firem, ať již z řad generálních dodavatelů a dodavatelů staveb, nebo projekčních kanceláří, kteří se vždy mohou spolehnout na technické a poradenské zázemí firmy, ať již v podobě technických podkladů, (dwg výkresy, technické listy apod.) nebo vlastní návrh zařízení.

TECHNEAU ČR, s.r.o. těží ze zkušeností, na základě které si TECHNEAU S.A. ve Francii vybudovala velmi silnou pozici vedle odlučovačů ropných látek a dalšího sortimentu, i jako dodavatel přečerpávacích stanic od těch nejmenších do jednotlivých rodinných domů, až po stanice pro průmyslové využití vyráběných z polyesteru, technologií vinutím skelných vláken, o rozměrech až 10 x 3 m. Jen za poslední necelé dva roky dodala naše společnost více, než 10.000 přečerpávacích stanic všech typů po EU a část i do zámoří.

 

Neustále hledáme cesty pro vylepšení stávajících technologií a investujeme do vývoje, ať už po stránce statické odolnosti produktů, a rovněž účinnosti technologií.

Úspěch naší společnosti je založený na moderní technologii a specializaci v oboru vodohospodářských výrobků. Už od založení byla naše společnost schopná uspokojovat stále náročnejší požadavky jak francouzského, tak i evropského trhu. Vysoká technická úroveň a kvalitní technologie nám umožňují poskytovat garanci na produkty TECHNEAU v délce 10 – 15 let.

Výrobní závod je vybavený vlastní zkušebnou na odlučovače. Jakost odlučovačů TECHNEAU je testovaná a pravidelně kontrolovaná francouzskou státní zkušebnou CSTB a je garantovaná certifikátem ISO 9001. Odlučovače a čerpací stanice jsou dodávané s evropskou značkou shody CE. Garance nepřekročení limitních hodnot uhlovodíků C10-C40 na výtoku max. 1 mg/l, již při standardním návrhu, nebo 0,1 mg/l buď za použití BCU (koalescenčním filtrem) a PCU (dočišťovací jednotky), nebo tzv. prodlouženého typu. Důležitou vlastností všech odlučovačů ropných látek, tuků a škrobů, retenčních nádrží, apod., je samonosná konstrukce bez potřeby betonáže, díky které se významně zrychluje instalace a přináší úsporu při samotné instalaci.