• Řada mini
  • Odlučovač tuků typu EG05 a DGE- s kalovou jímkou ke stažení zde
  • Odlučovač tuků typu EG10 a DGA s vypouštěcím zářízení ke stažení zde
  • odlučovač tuků typu EG15 a GE bez kalové jímky ke stažení zde